TEMEL SİGORTACILIK KONULARI

 

Sigorta Sahtekarlıkları ve Sızıntılar

Sorumluluk Sigortaları ve Dünya Uygulamaları

Sigorta Branşları Üzerine Uygulamalı veya Eğitici Çalışmalar

Sektörel Beklentiler ve Geleceğe Yönelik Kaygılar

Sektör Aracıları: Sorunlar, Beklentiler

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Sigorta

Hayat ve Hayat Dışı Sigortaların Gelişimi

Yurt Dışından Farklı Sigorta Uygulamaları

Sektörel Sorunlar

Türkiye'de Reasürans Piyasası

Sektörün Gelişimi Üzerine Değerlendirmeler

Maddi Hasarlı Tespit Tutanağı Öncesi ve Sonrası Değerlendirmeler

Sigorta Kanunu Öncesi ve Sonrası Değerlendirmeler

Sigorta Şirketleri için Risk Yönetimi Süreçleri

Sigorta Türlerinin Türkiye'deki Durumu

Türkiye'de Sigorta Dernekleri ve Beklentiler

Sigorta Tarihi: Dünden Bugüne Değerlendirmeler

Sigortanın Önemi: Türkiye ve Yurt Dışı Karşılaştırmaları

Türkiye'de Özel Sigorta Hukuku

Sigortanın Tarafları ve Yükümlülükleri

Sigorta Primi: Türkiye'de Sigorta Primleri Üzerine Değerlendirmeler

Aşkın Sigorta, Eksik Sigorta, Çifte ve Birden Çok Sigorta

Sigortanın Temel Prensiplerinin Türkiye'de Uygulanabilirliği

Sigorta Poliçesinin İçeriği: Müşteri Tatmini - Şirketlerin Beklentileri

Türk Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar

Uluslararası Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar

Bankasürans

Katastrofik Riskler

Dask, Tarsim, Tramer ve Benzeri Kuruluşların Sektöre Katkıları

Sigortacılıkta Eğitim ve SEGEM'in Yeri ve Önemi

Bireysel Emeklilik Sisteminin Türkiye'deki Yeri ve Gelişimi

Türkiye'de Sigortanın Meslekleşme Süreci ve Eğitimi

Başarılı Underwriting Süreci

Sigortacılıkta Din Etkisi

Hasar Yönetimi

Türkiye'de Zarara Yol Açan Durumlar

Türkiye'de Sigorta Eksperliğinin Yeri ve Önemi

Avrupa Birliği’nde Sigorta Aracıları

Küresel Sigorta Piyasaları ve Türk Sigorta Sektörünün Rekabet Gücü

Avrupa Birliği Tek Reasürans Piyasası ve Türkiye’nin Uyumu

Sigorta Eğitiminin İncelenmesi: Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimleri

Diğer İlgili Konular...