MUHASEBE & DENETİM KONULARI

 

Sigorta Sektöründe Finansal Raporlama

Muhsebe Standartlarının Sigorta Sektöründe Uygulanması

Tek Düzen Hesap Planının Sigorta Sektöründe Uygulanması

Yükümlülük Karsılama Yeterliliği II (Solvency II)

Avrupa Birliği’nin Vergilendirme Yapısı ve Sigorta Sektörü

Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik ve Risk Yönetimi

Sigorta Şirketlerinin Tabi Olduğu Vergiler ve Uygulamalar

Sigorta Sektöründe Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

AB ve Türk Sigorta Muhasebesi: UFRS Karşılaştırması

Türk Sigorta Sektöründe Denetim ve Şeffaflık

TDHP Sisteminde Sigorta Muhasebesi