PAZARLAMA & İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KONULARI

 

Sigortacılıkta Geleneksel ve Alternatif Dağıtım Kanalları

Alternatif Satış Kanaları ve Dünya Örnekleri

Yurt Dışında Ürün Gamı ve Karşılaştırmaları

Sigortacılıkta Bölünme ve Birleşme Hareketleri

Sigortacılık Faaliyeti ve Süreci

Ülkemizde Sigortacılık Faaliyetinin Yeterli Düzeyde Olmamasının Nedenleri

Önümüzdeki Yıllarda Türk Sigortacılığının Hedefleri

Kaptiv Sigortacılık

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Sigorta Sektörüne Devlet Müdahalesi

AB ve Ortak Sigorta Pazarı

E-Sigortacılık Uygulamaları

Türkiye'de E-Sigortacılık

Sigorta ve Pazarlama

Türkiye'de Pazarlama Uygulamaları

Sigortacılıkta Fiyatlama: Sorunlar ve Mevcut Durum

Sigortacılıkta Tutundurma Çalışmaları: Reklam ve Tanıtım

Satış Sürecinde Aracıların Rolü

Sigorta Şirketlerinde Departmanlaşma

Banka ve Sigorta Şirketlerinin Satış Sürecindeki Rolü ve Önemi

Sigortacılıkta Personel Yönetimi

Acente İşletmeciliği

Sigorta İşletmelerinde İş Tatmini/Tatminsizliği

Sigorta İşletmelerinde Motivasyon

Sigorta İşletmelerinde Karar Verme ve Yöneticinin Rolü

Sigorta İşletmelerinde İletişim

Sigorta Şirketi - Acente İletişimi ve Davranışlar

Sigorta İşletmelerinde Startejik Yönetim

Sigorta İşletmelerinde Liderlik ve Etkileri

Sigorta İşletmelerinde İnsan Kaynakları Politikaları

Sigorta İşletmelerinde Örgüt Kültürü

Sigorta İşletmelerinde Kariyer Planlaması

Sigorta İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık

Sigorta İşletmelerinde Organizasyonel Yapı

Diğer İlgili Konular