KONGRENİN AMACI

KONGRENİN KAPSAMI

3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, "Ekonomik Büyüme ve Sigortacılık” teması altında, aşağıdaki konularla ilgili araştırmaları, çalışmaları, görüşleri, deneyimleri, ürünleri, gelişmeleri, çözüm önerileri ve planlamalarını kapsayan bildirilerden oluşacaktır.

  • Temel Sigortacılık,

  • Aktüerya,

  • Sosyal Sigorta & Sosyal Güvenlik,

  • Finans & Risk Yönetimi,

  • Muhasebe & Denetim,

  • Pazarlama & İnsan Kaynakları,

  • Sigorta Hukuku

  • Nüfus Bilim ve Sigorta