KONGRENİN AMACI

KONGRENİN KAPSAMI

 

Türkiye'de sigorta sektöründe çalışanlar ile akademisyenlerin bir araya getirileceği ve bu kapsamda bir ilk olma özelliği taşıyan 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 28 - 29 Eylül 2017 tarihlerinde Karabük'te gerçekleştirilecektir.

Kongre, sigortacılık sektörünün tüm aktörleri ile sigortacılık ve aktüerya ile ilgili akademik çalışma sürdüren bilim insanlarını bir araya getirerek, son gelişmelerin ve güncel sorunların tartışılabileceği bir ortam sunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de akademik bir alan olarak sigortacılık ve aktüerya disiplinleri son yıllarda bir atılım göstermektedir. Lisans düzeyinde dört yıllık sigortacılık ve aktüerya eğitimi veren üniversite sayısının çok sınırlı olduğu ülkemizde sektörün bilimsel bilgi birikimine katkı sağlayacak akademik çalışmalar da sınırlı kalmaktadır. Bir meslek dalının gelişimi ancak akademik bilgi birikimiyle birlikte yürütülmesi durumunda mümkün kılınabilir. Bu amaçla üniversitelerde yer alan akademisyenlerin ve sektörde akademik çalışma gerçekleştirme gayesi içinde olanların, sigortacılık, aktüerya, sigorta muhasebesi, sigorta matematiği ve istatistiği, risk yönetimi, işletme yönetimi, finans ve demografi gibi çok sayıda farklı disiplinlerde sigortacılığa konu edilebilecek çalışmalar üretmesi mesleki bilgi birikimi açısından kritik öneme sahiptir. Amacımız bu çalışmaların bir kongre çatısı altında toplanarak sunuma uygun olanlarının sunulduğu ve üzerinde sektörel ve bilimsel tartışmaların gerçekleştirilebileceği bir kongre organizasyonu hazırlamaktır.

Türkiye’de her üniversiteden katılımcıların yer aldığı kongre, özellikle akademisyenler arasında iletişim kurulması, ortak çalışma olanaklarının ortaya çıkarılması ve alanla ilgili gelişmiş yerleşik bilimsel değerlerin geliştirilmesi noktasında eşsiz bir platform olma özelliği de taşımaktadır. Kongrenin, süreç içerisinde kendine özgü bir yapı geliştirerek, özellikle, yeni kuşak araştırmacıların geribildirim alma ve küresel akademik yayın piyasasına yönelik yetkinlikler geliştirme noktasında da fayda sağlayacağı muhtemeldir.

Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, gerek katılımcı sayısı, gerek paylaşılan bilginin nitelik ve niceliği, gerekse akademik itibarı açısından ülkemizin en önemli organizasyonlarından biri olmaya adaydır. Türkiye’de daha önce bu tür bir organizasyon düzenlenmemiştir. Düzenlenen organizasyonların çoğunlukla sempozyum ve konferans organizasyonları olduğu düşünüldüğünde bu açığın kapatılması önemli kabul edilmelidir. Bu amaçla kongremizin sigorta haftası içerisinde organize edilmesi, gerek “Sigorta Haftası”nın yazılı ve görsel basında tanıtımı açısından gerekse de sektörden ve akademik dünyadan teorisyen ve uygulamacıların bir araya getirilerek sigorta haftası bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.