EKONOMİ & FİNANS & RİSK YÖNETİMİ KONULARI

 

Risk Teorisi

Risk Yönetimi ve Solvency

Sigorta Ekonomisi

Sigorta ve Finans

Emeklilik Fonları

Fiyatlama ve Hedging

Stokastik Finans ve Sigorta Modelleri

Sigorta Şirketlerinde Operasyonel Riskler

Risk Analizi

Zaman Serileri Analizi

İstatistiki Karar Teorisi

Krizler ve Sosyal Güvenlik Reformları

Emeklilik Yatırım Stratejileri

Dünya'daki Krizin Sigortacılığa Etkileri

Sigortacılıkta Yanlış Seçim (Adverse Selection)

Sigorta Şirketlerinin Mali Analizi, Erken Uyarı Sistemi ve Derecelendirme

Mortgage Sigorta Ürünleri

Sigortacılık ve Ekonomik Analiz

Sigortanın Yararları ve Maliyetleri

Sigorta Sektörünün Genel Yapısı ve Türk Sigorta Sektörünün Finansal Sistem İçindeki Yeri

Sigorta Şirketlerinde Kriz Nedenleri

Türkiye'de Finansal Yapılanma ve Sigortacılık Sektörünün Yeri

Derecelendirme Süreci

Diğer İlgili Konular