AKTÜERYA KONULARI

 

Mortalite ve Longevite

Sigortacılıkta İstatistiksel Metodlar

Hayat Annüiteleri ve Emeklilik Fonları

Aktüeryal Risk Teorisi

Hayat Sigortaları

Bağımlı Aktüeryal Riskler

Ruin Theory

Aktüeryal Risk Modelleri

Sigorta Matematiği

Sigorta Şirketlerinin Yapısı ve Aktüerin Rolü

Aktüerlik Mesleği ve Eğitim Süreci

Aktüeryal Risk Değerlemesi

Diğer İlgili Konular